MENU

Návrh a realizácia strešných záhrad.

Strešná záhrada je filozofia.

Strešná záhrada je biodiverzita.

Strešná záhrada je lepšia mikroklíma.

Strešná záhrada je hospodárenie s dažďovou vodou.

Strešná záhrada je úspora energie.

Strešná záhrada je polyfunkčne, ekologicky a esteticky využitý priestor.

Strešná záhrada je zodpovedný vzťah k životnému prostrediu.